Newsletter

Na łamach Akademickich Aktualności Morskich (AAM No 3/2017, s. 6-7) zamieszczono artykuł o naszym czasopiśmie.

   Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie został zaindeksowany w bazie Web of ScienceTM Core Collection Emerging Sources Citation Index Backfile (ESCI Backfile) stanowiącej archiwum bazy ESCI, do której Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie zostały włączone w ubiegłym roku. Archiwum „ESCI backfile” ujmuje artykuły opublikowane w latach 2005-2014. Wielkim sukcesem, jest fakt, że nasz kwartalnik z liczbą 727 dokumentów znajduje się na 3-cim miejscu w rankingu “Top 25 polskich czasopism zaindeksowanych w bazie ESCI ze względu na liczbę dokumentów”, który został przedstawiony  w materiałach z listopadowego szkolenia prowadzonego przez firmę Claritive Analytics – właściciela platformy Web of ScienceTM. Oprócz wysokiej i wciąż poprawiającej się jakości wydawanego kwartalnika, sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim odpowiedniej strukturze danych i mechanizmom zaimplementowanym w repozytorium artykułów naukowych czasopisma internetowego opracowanym przez Akademię Morską w Szczecinie w 2015 roku.
SJ w WoS.jpg

Ranking Top 25 polskich czasopism zaindeksowanych w bazie ESCI ze względu na liczbę dokumentów (źródło: 
Kapczynski M., Emerging Sources Citation Index Backfile. Expanding the depth of your research. Claritive Analytics, 29.11.2017, s. 29)

   Przy okazji warto wspomnieć, iż należąca do Web of ScienceTM Core Collection ESCI Backfile stanowi dodatkowe źródło informacji, z którego naukowcy mogą korzystać w celu wykazania jak najwyższego dorobku naukowego. Dotyczy to przede wszystkim obowiązujących obecnie zasad oceny pracowników naukowych w postępowaniach awansowych o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora. Według informacji uzyskanej od Claritive Analytics, w ESCI Backfile (2005–2014) znajduje się 246 dokumentów afiliujących Akademię Morską w Szczecinie.
Jest nam miło zakomunikować, iż zgodnie z oficjalną informacją Zespołu Ewaluacji Czasopism Naukowych Index Copernicus International z dn. 17 listopada 2017, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie uzyskały ocenę jakości wydawniczej wyrażonej wskaźnikiem ICV 2016 równą 90,35. Dla porównania w poprzednich trzech latach wskaźniki wynosiły odpowiednio: w 2014 wskaźnik ICV 2013 = 6,16 (64,38 wg nowej metodyki), w 2015 wskaźnik ICV 2014 = 7,76 (79,38 wg nowej metodyki), w 2016 wskaźnik ICV 2015 = 87,49. A więc w wymienionym okresie wskaźnik uległ podwyższeniu o 42,5%. Należy w tym miejscu podkreślić, iż ustawiczna poprawa jakości wydawniczej naszego czasopisma jest wynikiem wytężonej pracy zespołu redakcyjnego, członków rady naukowej i recenzentów, a także polityki obecnych i poprzednich władz uczelni wspierającej rozwój kwartalnika.

Szanowni Czytelnicy,

Mam ogromną przyjemność przekazać na Państwa ręce najnowszy 51(122) numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. Jednocześnie chciałbym podzielić się z Państwem wiadomością, że Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie właśnie wypływają na szerokie, międzynarodowe wody za sprawą Web of Science Core Collection – bazy, w której są indeksowane od lipca br.

Do 2014 roku artykuły publikowane na łamach Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie były indeksowane przez bazy bibliometryczne takie jak BazTech, EBSCO, Google Scholar oraz Index Copernicus. W kolejnych miesiącach czasopismo zostało zarejestrowane w nowych bazach, czego wynikiem było włączenie kwartalnika w październiku ubiegłego roku do Emerging Sources Citation Index (ESCI) - bazy danych będącej częścią prestiżowej platformy Web of Science.

Platforma Web of Science, na której znalazły się ZN zlicza cytowania w poszczególnych artykułach, co bezpośrednio przekłada się na wskaźniki bibliometryczne innych artykułów dotychczas zaindeksowanych w tej bazie oraz cytowalność poszczególnych naukowców. Jest to więc ogromna okazja dla naszych autorów do zaprezentowania na międzynarodowym forum wyników swoich badań i poprawy wskaźników ilościowych aktywności naukowej. Natomiast dla naszego kwartalnika to szansa na zwiększenie liczby cytowań i tym samym dalsza droga ku wprowadzeniu kwartalnika na Journal Citations Reports JCR®.

W bieżącym numerze publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, nawigacji morskiej oraz inżynierii transportu. Artykuł wprowadzający do niniejszego numeru zatytułowany “Application of Root Conflict Analysis (RCA+) to Formulate Inventive Problems in Maritime Industry” przygotował TRIZ MASTER Valeri Souchkov - Vice President Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MATRIZ), Założyciel i kierownik ds. informacji rady wykonawczej ETRIA (Europejskiego Stowarzyszenia TRIZ), dyrektor ICG Training & Consulting (Enschede, the Netherlands), wykładowca na University of Twente (Enschede, The Netherlands) oraz TIAS Business School (Tilburg, the Netherlands). Artykuł ten poświęcony jest wykorzystaniu jego autorskiej metody RCA+ w analizie przyczynowo-skutkowej katastrofy promu Estonia. Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej ze środków na działalność upowszechniającą naukę: grant nr 790/P-DUN/2016. Mam nadzieję, że niniejszy materiał będzie atrakcyjny dla wszystkich czytelników zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa w transporcie morskim oraz wykorzystaniu metod inwentycznych.

W sekcji Marine Technology and Innovation zamieszczamy artykuły dotyczące oceny ekonomiczności nowego podejścia w opartym o kamery systemie detekcji dymu na statkach oraz wykorzystaniu metod heurystycznych i numerycznych w projektowaniu kadłubów statków morskich.

W sekcji poświęconej nawigacji opisano metodykę określania bezpiecznej trajektorii statku oraz omówiono wybrane aspekty prawne w morskich postępowaniach powypadkowych w Polsce.

W sekcji inżynieria transportu zamieszczamy artykuły, które dotyczą transportu przybrzeżnego na obszarach portów Szczecin i Świnoujście, ekonomicznych aspektów eksploatacji systemów okrętowych oraz określeniu wymiarów masowca.

Ponadto w bieżącym numerze w sekcji różne omówiono zagadnienia projektowania i modelowania czujników momentu siły dla egzoszkieletów, modelowaniu diagnostycznemu, symulacjom komputerowym w górnictwie morskim, a także przedstawiono studium efektywności doboru specjalistów i przydzielenia ról w zespole w oparciu o teorię Belbina.

W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma począwszy od pierwszego numeru wydanego w 1973 roku, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.  Digitalizacja i udostępnienie archiwalnych publikacji zostało sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej z wymienionych wcześniej środków na działalność upowszechniająca naukę.

Autorów bardzo zachęcam do nadsyłania artykułów zaś czytelników do przekazywania nam swoich uwag, które zapewne poprawią jakość kwartalnika. 

                                                                                                                                 dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
                                                                                                                                 Redaktor Naczelny
                                                                                                                                 Szczecin, 15.09.2017

W październiku ubiegłego roku poinformowaliśmy Państwa, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie został włączony do Emerging Sources Citation Index (ESCI). Od lipca 2017 roku na platformie Web of Science będącej obecnie własnością firmy Clarivate Analytics w bazie Web of Science Core Collectionrozpoczęto indeksowanie artykułów opublikowanych w naszym czasopiśmie. Obecnie platforma Web of Science zlicza cytowania w poszczególnych artykułach, co bezpośrednio przekłada się na wskaźniki bibliometryczne innych artykułów dotychczas zaindeksowanych w tej bazie oraz cytowalność poszczególnych naukowców. Jest to więc ogromna okazja dla naszych autorów do zaprezentowania na międzynarodowym forum wyników swoich badań i poprawy wskaźników ilościowych aktywności naukowej. Natomiast dla naszego kwartalnika to szansa na zwiększenie liczby cytowań i tym samym dalsza droga ku tzw. „Liście Filadelfijskiej”.

               
 
Szanowni Czytelnicy,

   Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu najnowszy 50(121) numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W bieżącym numerze publikujemy wyniki recent badań z zakresu techniki i energetyki okrętowej, nawigacji morskiej oraz inżynierii transportu.

   Artykuł wprowadzający do niniejszego numeru przygotował Dr. Floris Goerlandt - naukowiec z Aalto University. Artykuł ten poświęcony jest modelowaniu scenariuszy rozlewów olejowych będących wynikiem kolizji tankowców na północnym Morzu Bałtyckim. Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej ze środków na działalność upowszechniajaca naukę: grant nr 790/P-DUN/2016. Mam nadzieję, że niniejszy materiał będzie atrakcyjny dla wszystkich czytelników zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa w transporcie morskim oraz minimalizacji skutków katastrof ekologicznych.

   W sekcji Technika Mirska i Innowacje zamieszczamy artykuły dotyczące wykorzystania kamer podczerwieni w wykrywaniu źródeł pożarów na statkach, estymacji zużycia paliwa w oparciu o parametry eksploatacyjne w rzeczywistych warunkach pogodowych oraz na temat wpływu kąta natarcia elementu zanurzonego w wodzie na propagację wygenerowanej fali.
 W sekcji poświęconej nawigacji przedstawiony został temat prognozowania trasy dla akcji "czlowiek za burtą", analizye ruchu statków na torze zakrzywionym oraz artykuły poświęcone radiokomunikacji i wykrywaniu spoofingu z użyciem różnicowego GNSS.

   W sekcji Transportation Engineering zamieszczamy artykuły, które dotyczą transportu śródlądowego, eksploatacji portu morskiego oraz bezpieczeństwa pojazdu kołowego.

   W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/. Są tam już dostępne wszystkie artykuły opublikowane na łamach SJ począwszy od 1973 roku. Digitalizacja i udostępnienie archiwalnych publikacji zostało sfinansowane z przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej z wymienionych wcześniej środków na działalność upowszechniająca naukę.

   Autorów gorąco zachęcam do nadsyłania artykułów zaś czytelników do przekazywania nam swoich uwag.

                                                                                                                                 dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
                                                                                                                                 Redaktor Naczelny
                                                                                                                                 Szczecin, 15.06.2017
Szanowni Czytelnicy,

                Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu najnowszy 49 numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W numerze tym publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, nawigacji morskiej oraz inżynierii transportu. Przedstawiamy również artykuły podejmujące kwestie bezpieczeństwa w górnictwie, wykorzystania nowych technik komunikacyjnych oraz modeli przeszukiwania danych dla predykcji strumienia energii fal oceanicznych w sytuacji braku informacji archiwalnych.
         
             Artykuł wprowadzający do niniejszego numeru przygotował prof. Oliver Mayer pełniący funkcję Senior Principal Engineer w General Electric Global Research. Artykuł ten poświęcony jest wykorzystaniu narzędzi TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań), a zwłaszcza nowatorskiemu zastosowaniu trimmingu w upraszczaniu obwodów elektrycznych. Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej ze środków na działalność upowszechniająca naukę. Mam nadzieje, że niniejszy materiał będzie interesujący dla wszystkich poszukujących innowacyjnych metod rozwoju systemów technicznych.

                W sekcji technologii morskich zamieszczamy artykuły dotyczące hydromechaniki statku, wykorzystania silników dwupaliwowych oraz wybranym aspektom automatyki okrętowej.

                W dziale dotyczącym nawigacji przedstawiony został mobilny system nawigacyjny oraz opisano zagadnienia związane ze statecznością masowca oraz procedurami kontroli wskaźników kursowych statków handlowych.

                W sekcji inżynieria transportu zamieszczamy artykuły, które dotyczą transportu śródlądowego oraz eksperymentalnej weryfikacji koncepcji wykorzystania kontrolowanej reakcji pirotechnicznej jako źródła energii w systemie transportu urobku kopalnego z dna morskiego.

                Autorów gorąco zachęcam do nadsyłania artykułów zaś czytelników do przekazywania nam swoich uwag. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.

                                                                                                                                 dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
                                                                                                                                 Redaktor Naczelny
                                                                                                                                Szczecin, 17.03.2017
Szanowni Czytelnicy!

    Mam ogromną przyjemność przekazać na Państwa ręce najnowszy 48 numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W numerze tym publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu techniki okrętowej, nawigacji morskiej oraz transportu nawodnego i lądowego.
   
   Artykuły z zakresu technologii morskich i innowacji dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym, modelowaniem pracy systemów okrętowych takich jak kotły parowe i systemy DP, wykorzystaniem paliw ciekłych oraz wybranym kwestiom ontologii automatycznej komunikacji na morzu.
   
   Dział Nawigacja i Transport Morski zawiera głównie artykuły związane z wykorzystaniem zintegrowanych systemów nawigacji morskiej, optymalizacji tras morskich, analizie domen statków oraz symulacji stochastycznych w analizie prowadzenia akcjki ratowniczych na morzu.
   
   W sekcji Transportation Engineering artykuły dotyczą głównie tematyki wodnego transportu śródlądowego, wykorzystania infrastruktury drogowej w Unii Europejskiej oraz optymalizacji parametrów obszarów portowych. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł podejmujący zagadnienia podstaw teoretycznych wykorzystania kontrolowanej reakcji pirotechnicznej jako źródła energii dla transportu urobku kopalnego z dna morskiego.
   
   Korzystając z okazji informuję, iż nasz kwartalnik został zaindeksowany w międzynarodowej bazie czasopism naukowych Global Impact Factor (GIF).  Jednocześnie dokonana została ocena jakości wydawniczej za pomocą alternatywnego wskaźnika bibliometrycznego Global Impact and Quality Factor, którego wartości w ostatnich czterech latach wynosiły: 2012 – 0,415; 2013 – 0,528; 2014 – 0,780; 2015 – 0,854. Wskaźnik wykazuje wyraźną tendencję wzrostową jakości naszego czasopisma – w ciągu ostatnich 2 lat działalności wzrósł o 61,7%.
 
  Autorów gorąco zachęcam do nadsyłania artykułów zaś czytelników do przekazywania nam swoich uwag. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.
 
                                                                                                            dr hab. inż. Leszek Chybowski
                                                                                                            Redaktor Naczelny
                                                                                                            Szczecin, 25.12.2016     

Z przyjemnością informujemy, że nasz kwartalnik podwyższył o 10% wskaźnik Index Copernicus (ICV 2015), który aktualnie wynosi 87,49.

Czytaj więcej...

Z przyjemnością informujemy, iż nasz kwartalnik został zaindeksowany w międzynarodowej bazie czasopism naukowych Global Impact Factor (GIF).  Jednocześnie dokonana została ocena jakości wydawniczej za pomocą alternatywnego wskaźnika bibliometrycznego Global Impact and Quality Factor, którego wartości w ostatnich czterech latach wynosiły: 2012 – 0,415; 2013 – 0,528; 2014 – 0,780; 2015 – 0,854. Wskaźnik wykazuje wyraźną tendencję wzrostową jakości naszego czasopisma – w ciągu ostatnich 2 lat działalności wzrósł o 61,7%.
 

Szanowni Czytelnicy!

   Niniejszym z wielką przyjemnością przekazuję na Państwa ręce najnowszy 47 numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W numerze tym publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu inżynierii transportu, nawigacji morskiej oraz techniki okrętowej.

   Artykuły z zakresu technologii morskich i innowacji dotyczą zagadnień wpływu uszkodzeń siłowni okrętowych na środowisko, zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym, diagnostyki obiektów technicznych, wykorzystania symulacji w analizie działania kotłów okrętowych oraz analiz numerycznych charakterystyk hydrodynamicznych śrub napędowych z dyszą.

   Dział Nawigacja i Transport Morski zawiera artykuły związane z wykorzystaniem systemów nawigacji satelitarnej, dynamicznej optymalizacji bezpiecznej trajektorii statku, nowoczesnym technikom i narzędziom w przetwarzaniu danych nawigacyjnych oraz navigacji w strefach kontrolowanej emisji spalin (ECA).

   W sekcji Transportation Engineering artykuły dotyczą głównie tematyki wodnego transportu śrudlądowego, korzyści z wykorzystania LNG w transporcie miejskim oraz zagadnieniom ochrony rynków wewnętrznych w transporcie drogowym w krajach Unii Europejskiej.

   Jednocześnie korzystając z okazji z wielką radością informuję, iż Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie zostały włączone do uruchomionego w 2015 roku indeksu Emerging Sources Citation Index (ESCI) in Web of Science™ Core Collection. Świadczy o tym, iż nasze poczynania w świecie wydawnictw naukowych zostały dostrzeżone przez specjalistów z Thomson Reuters. To dla nas duże wyróżnienie i wyraz uznania dla naszego dążenia do ciągłego podwyższania jakości kwartalnika. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie władz uczelni oraz za zaangażowanie moich współpracowników, członków rady naukowej i recenzentów.

   Autorów gorąco zachęcam do nadsyłania artykułów zaś czytelników do przekazywania nam swoich uwag. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.

 
                                                                                                            dr hab. inż. Leszek Chybowski
                                                                                                            Redaktor Naczelny
                                                                                                            Szczecin, 20.09.2016     
Szanowni Czytelnicy!

Z wielką radością informuję, iż nasze czasopismo zostało zaindeksowane w uruchomionej w 2015 roku nowej bazy Emerging Sources Citation Index (ESCI), która została dołączona do Web of Science™ Core Collection firmy Thomson Reuters. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie i uznanie naszego dążenia do ciągłego podwyższania jakości naszego kwartalnika.


Jesteśmy pewni, że nasza obecność w bazie ESCI zwiększy widzialność czasopisma na arenie międzynarodowej.
 

dr hab. inż. Leszek Chybowski
redaktor naczelny


Thomson Reuters ESCI

     Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin zgodnie z decyzją Nr 790/P-DUN/2016 z dn. 17 czerwca 2016 r. uzyskał dofinansowanie na lata 2016-2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 
     Przedsięwzięcie obejmuje realizację następujących zadań:

  1. Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access (typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet).
  2. Zlecenie realizacji tłumaczeń i korekty językowej native speakerowi (typ zadania: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji);
  3. Publikacje uznanych zagranicznych naukowców i ich udział w składzie rady naukowej czasopisma (typ zadania: udział uznanych zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma);
  4. Opracowanie i uruchomienie na stronie internetowej wydawnictwa modułu wymiany artykułów i realizacji recenzji w systemie redaktor – autor – recenzent (typ zadania: udział uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji).

     Zadania zostaną zrealizowane w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017.      

Szanowni Czytelnicy!
 
     Niniejszym przekazuję na Państwa ręce najnowszy 46 numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W numerze tym publikujemy wyniki najnowszych badań z zakresu inżynierii transportu, nawigacji morskiej oraz techniki okrętowej.
 
    Artykuły dotyczą zagadnień bezpieczeństwa transportu (chemikaliowce, transport LNG) najnowszych badań w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn okrętowych (w tym diagnostyki pomp płuczkowych na statkach wiertniczych, konstrukcji morskich podwodnych pojazdów autonomicznych oraz morskiego wyposażenia pomiarowego) a także nowoczesnym rozwiązaniom z zakresu komunikacji morskiej, przetwarzaniu danych nawigacyjnych oraz morskim systemom określania położenia jednostek pływających (AIS, systemy radarowe, Dynamic Global Navigation Satellite System). Na szczególną uwagę zasługuje artykuł „On navigation as a scientific discipline” podsumowujące dotychczasowe osiągnięcia w obrębie nawigacji oraz możliwości sklasyfikowania jej jako samodzielnej dyscypliny naukowej.
 
     Autorów gorąco zachęcam do nadsyłania artykułów zaś czytelników do przekazywania nam swoich uwag. W celu dostępu do elektronicznej wersji aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej dostępnej pod adresem http://scientific-journals.eu/.                                                                                                            
 
 
 
                                                                                                            dr inż. Leszek Chybowski
                                                                                                            Redaktor Naczelny
                                                                                                            Szczecin, 27.06.2016     
Na łamach Akademickich Aktualności Morskich (AAM No 1/2016, s. 8-9) zamieszczono artykuł o naszym czasopiśmie.

Marine News
Copyright © 2014 Scientific Journals - Akademia Morska w Szczecinie